PUSAT JAGAAN MAHLIGAI KASIH ZADUTTAQWA

PENGENALAN

Pusat Jagaan Mahligai Kasih Zadut Taqwa (PJMKZT) ini merupakan sebuah
rumah kebajikan yang telah dibuka pada tahun 2014 dan didaftarkan secara
rasmi pada lahun 2015.

PJMKZT memiliki seramai 64 orang dimana mereka
ini datang dan pelbagai latar belakang sosio ekonomi keluarga. Memulakan
operasi dengan menyewa dua unit bangunan (2 tingkat) untuk dijadikan
penempatan anak-anak ini. Secara keseluruhannya mereka terdiri daripada
beberapa orang anak yatim. OKU. fakir miskin dan golongan asnaf zakat
(layak menerima zakat).

PJMKZT bermatlamat tinggi untuk melahirkan para remaja yang
berakhlak mulia dan bermotivasi tinggi ke arah membaiki diri. menjadi aset
yang berharga dalam masyarakat yang berkasih sayang dan aman harmoni.

Remaja yang terdidik atas nama Allah dan Rasul ini akan mengutamakan
kepentingan orang lain berbanding diri sendiri. akan sanggup menjadi
pembela Agama. Bangsa dan Negara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *